Välkommen

Göteborgs Spelmansförbund är en ideell förening av aktiva spelmän och folkmusikintresserade personer. Vi arbetar för att bevara och sprida den traditionella folkmusiken främst från de västsvenska landskapen.

Senast uppdaterad 2021-11-30
mail till webmaster